[ Glavna |  Paganizam |  Dešavanja |  Članstvo ]
[ Paganska Zora Kontakti |  Linkovi ]


 
 
aganska Zora« je zvanični magazin Paganske Federacije. »Paganska Zora« (Pagan Dawn, nekadašnji »Vikan« (The Wiccan)) je osnovan 1968. godine, i izlazi četiri puta godišnje, za Imbolk (2. Februar), Beltane (1. Maj), Lamas (2. Avgust) i Samhain (31. Oktobar). Svaki broj sadrži vesti, komentare, stručne članke, forum čitalaca, katalog knjiga i muzike i paganski »Šta je Aktuelno« (najnovije vesti). Svako zainteresovan može da se predplati.
     Više informacija o »Paganskoj Zori«, o predplati i novim brojevima možete da nađete na sledećem linku: paganfed.org/pdawn.shtml.
     Članci i umetničke slike za »Pagansku Zoru« su uvek dobro došli.
     Za više informacija molimo vas da kontaktirate .Copyright © M. P. F. Srbija. Sva Prava su Zadržana.

 
Ukupno Poseta: